Chemia gospodarcza w domu.

Twój dom prawdopodobnie zawiera produkty i materiały, które są potencjalnie niebezpieczne, takie jak np. chemia gospodarcza. Czy wiesz, co zrobić, jeśli ktoś zostanie otruty?

Uważaj na te chemikalia w swoim domu.

Być może już wiesz, że niektóre popularne produkty gospodarstwa domowego zawierają potencjalnie niebezpieczne chemikalia. Do produktów tych należą m.in.:
• środki czyszczące, takie jak wybielacze, proszki do zmywarek, środki do czyszczenia piekarników, środki do czyszczenia odpływów i terpentyna
• produkty do zwalczania szkodników
• chwastobójcze
• produkty ogrodnicze
• chemia basenowa
• gaz płynny (LPG).

Wiele leków, takich jak leki przeciwbólowe (leki przeciwbólowe), leki na cukrzycę, tabletki żelaza, środki uspokajające, tabletki na serce i tabletki na nadciśnienie, może być niebezpiecznych, jeśli są przyjmowane nieprawidłowo.

Podczas gdy dorosły może wiedzieć, że nie należy połykać tych produktów (lub połykać leki tylko w przepisanej dawce), dziecko może pomyśleć, że można je bezpiecznie dotykać, jeść lub pić.

Ty i Twoja rodzina możecie bezpiecznie żyć z tymi chemikaliami w domu, jeśli będziecie je bezpiecznie przechowywać (z dala od dzieci) i używać ich prawidłowo.

Chemia domowa – bezpieczne przechowywanie.

Przechowuj i używaj wszystkich chemikaliów zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Pamiętaj, że chemikalia mogą być toksyczne lub łatwopalne, a po zmieszaniu mogą tworzyć trujący gaz lub ciecz. Hurtownia zwykle dostarcza produkty, które mają odpowiednie etykiety.

Pamiętaj, aby zawsze przechowywać chemikalia w oryginalnych pojemnikach, nigdy w kubkach lub butelkach po napojach.

11 wskazówek bezpieczeństwa dotyczących przechowywania chemikaliów w domu.

1. Zanim kupisz produkt, przeczytaj etykietę. Przed użyciem produktu przeczytaj etykietę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania.
2. Postaraj się znaleźć najmniej niebezpieczny produkt, który wykona zadanie, zwłaszcza jeśli w domu są dzieci.
3. Przechowuj chemikalia w zamkniętej szafce poza zasięgiem dzieci (w tym dzieci, które dobrze się wspinają!). Jeśli możesz, trzymaj płynne chemikalia z dala od (lub poniżej) suchych chemikaliów.
4. Kiedy używasz produktu chemicznego, postępuj zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że masz zalecany sprzęt ochronny (taki jak rękawice, okulary ochronne i maska na twarz) i pracuj w dobrze wentylowanym miejscu.
5. Jeśli używasz chemicznych środków czyszczących, umyj szmatki przed ponownym użyciem lub wyrzuceniem.
6. Przechowuj chemikalia w ich oryginalnych opakowaniach, aby móc je łatwo zidentyfikować. Nie przechowywać chemikaliów w: pojemnikach, z którymi produkt może reagować lub powodować degradację; nieetykietowanych pojemnikach; pojemnikach, w których pierwotnie przechowywano inny produkt (w szczególności produkt spożywczy lub napój), pojemnikach, których nie można zapieczętować.
7. Jeśli musisz przepakować produkt, upewnij się, że jest wyraźnie oznakowany.
8. Nie używaj chemikaliów do niczego innego niż ich przeznaczenie. Kiedy skończysz z chemią, nie wylewaj jej do kanalizacji, toalety lub rynny.
9. Postępuj zgodnie ze specjalnymi instrukcjami dotyczącymi przechowywania (na przykład trzymaj łatwopalne ciecze z dala od źródeł ciepła, przechowuj leki w chłodnym miejscu i trzymaj kwasy z dala od produktów alkalicznych).
10. Regularnie sprawdzaj, czy pojemniki do przechowywania nie są uszkodzone lub przeciekają, zwłaszcza jeśli przechowujesz chemikalia przez długi czas.
11. Jesteś prawnie zobowiązany do przechowywania pestycydów w ich oryginalnych pojemnikach, a pojemniki te muszą spełniać wymagania dotyczące etykietowania trucizn.